DYFUZJA KULTUROWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DYFUZJA KULTUROWA

Proces zmian kulturowych przebiegający w warunkach międzykulturowego kontaktu, polegający na przenikaniu wytworów jednej kultury do drugiej i prowadzący  do kulturowych zapożyczeń, co w konsekwencji powoduje wzrost podobieństw między kulturami. Dyfuzja kulturowa może mieć charakter bezpośredni (np. przez kontakt graniczny lub migrację), jak i pośredni (przez wędrówkę idei na duże odległości), niezamierzony i żywiołowy lub intencjonalny i częściowo sterowany; może obejmować pojedyncze elementy, ich luźne zbiory, całe kompleksy, jak i pewne ogólne idee. Uznanie dyfuzji kulturowej za główny czynnik sprawczy rozwoju kultury przez dyfuzjonizm ukierunkowało badania na procesy powstawania kulturowych podobieństw w różnych grupach etnicznych, na mechanizmy i szlaki rozprzestrzeniania się elementów kultury i na historyczne związki łączące kultury.

Źródło definicji (papierowe): Barbara Petrozolin-Skowrońska (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN Tom 2, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 1998, s.156.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła DYFUZJA KULTUROWA

Dyfuzja kulturowa - przenoszenie elementów jednej kultury do drugiej na drodze zapożyczeń. Dyfuzja ma na ogół charakter selektywny - pewne elementy obcej kultury ulegają odrzuceniu, bo nie są zgodne z jądrem danej kultury, inne elementy są za to przyswajane i adaptowane. Częste jest przyjęcie kultury materialnej, rozwiązań technicznych lub instytucji politycznych bez towarzyszących im ideologii i kontekstów. 

Źródło definicji (papierowe): Małgorzta Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 2013, s.108.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska