WIEK

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła WIEK

Podstawowa cecha demograficzna rozumiana na ogół jako okres od urodzenia do momentu obserwacji, mierzona w skończonych jednostkach czasu. W praktyce statystycznej dane dotyczące wieku prezentowane są w latach ukończonych.

 Stan na 12.11.2015 rok.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Wiek" w Słowniku pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła WIEK

[Współcześnie] "Decydujący nie jest już sam wiek, lecz to, co osoba w określonym wieku już czyni, czego nie czyni, co jeszcze czyni. Wiek może w ten sposób ze stosunkowo archaicznego wskaźnika upływu czasu życiowego stać się punktem w schemacie wektorowym elastycznego planu życiowego."

Źródło definicji (papierowe): Hans-Georg Brose, Czas życiowy i czas w życiu, (w:) Jan Włodarek, Marek Ziółkowski, Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa-Poznań: PWN, 1990, s.308.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga