AUTONARRACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła AUTONARRACJA

Wg Normana K. Denzina: "Autonarracja jest centralnym elementem relacji z życia. Jest to opowieść danej osoby o swoim życiu, podawana w kontekście określonego zbioru doświadczeń, które ta osoba podziela lub nie podziela z innymi. Jest to historia własnego ja w stosunku do jakiegoś wydarzenia lub przeżycia. Alkoholicy, na przykład, mówią w ten sposób przed zgromadzeniem AA. Autonarracja ujawnia w każdym talenty narracyjne. Potwierdza się w ten sposób opinia Henry Jamesa, że jedną i tę samą historię można opowiedzieć na pięć tysięcy różnych sposobów."

Źródło definicji (papierowe): Norman K. Denzin, Reinterpretacja metody biograficznej, (w:) Jan Włodarek, Marek Ziółkowski (red.) Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa-Poznań: PWN, 1990, s.68.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga