STUDIUM PRZYPADKU

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła STUDIUM PRZYPADKU

Wg Normana K.Denzina: "Studium przypadku, jak sugeruje nazwa, to analiza pojedynczego przypadku w celu stworzenia teorii. (...) Studium przypadku wyłania się często wraz z historią przypadku i zawiera w sobie historię życia kluczowych uczestników badanej instytucji."

Źródło definicji (papierowe): Norman K. Denzin, Reinterpretacja metody biograficznej, (w:) Jan Włodarek, Marek Ziółkowski (red.) Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa-Poznań: PWN, 1990, s.68.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga