HISTORIA PRZYPADKU

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła HISTORIA PRZYPADKU

Wg Normana K. Denzina: "Historia przypadku, w odróżnieniu od historii życia, koncentruje się na pewnym procesie w danym życiu, np. na doświadczeniach alkoholika z AA".

Źródło definicji (papierowe): Norman K. Denzin, Reinterpretacja metody biograficznej, (w:) Jan Włodarek, Marek Ziółkowski (red.) Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa-Poznań: PWN, 1990, s.68.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga