REKONTEKSTUALIZACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła REKONTEKSTUALIZACJA

"Kiedy wyodrębniamy jakiś argument i formułujemy go ponownie w nowym kontekście, mamy najpierw do czynienia z procesem dekontekstualizacji, a następnie,  gdy dany element zostanie wprowadzony do nowego kontekstu -  z procesem rekontekstualizacji. Dany element nabywa więc nowego znaczenia, ponieważ znaczenia są kształtowane przez sposób użycia (...)".

Źródło definicji (papierowe): Ruth Wodak, Wstęp: badania nad dyskursem, (w:) Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa: Oficyna Wyd. Łośgraf, 2011, s.13.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga