TENDENCJA ROZWOJOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła TENDENCJA ROZWOJOWA

Systematyczna jednokierunkowa zmiana (wzrost lub spadek) poziomu badanego zjawiska zachodząca w długim okresie, których charakter (systematyczność i długotrwałość) pozwala sądzić, iż przyczyną występowania określonego trendu w rozwoju badanego zjawiska jest stałe oddziaływanie na zjawisko pewnego splotu czynników - przyczyn głównych.

 Stan na 2.02.2014 r. (gramatyka i sens - oryginalne, BF)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Tendencja rozwojowa. Trend" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga