PRAWIDŁOWOŚĆ STATYSTYCZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła PRAWIDŁOWOŚĆ STATYSTYCZNA

Powtarzalność, obecność następstw i porządek zaobserwowany w zjawiskach, czy procesach masowych. Prawidłowość tak jak prawo wykazuje obiektywną zależność pomiędzy zjawiskami, przyczynami i skutkami. Prawidłowość statystyczna kształtuje się pod wpływem bardzo wielu różnokierunkowo oddziałujących przyczyn.

 Stan na 2.02.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Prawidłowość statystyczna" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga