OPERAT LOSOWANIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła OPERAT LOSOWANIA

Materiał jednoznacznie odwzorowujący badaną zbiorowość statystyczną. Jest to kompletny wykaz jednostek badanej zbiorowości statystycznej, którym przydzielono odpowiednie symbole identyfikacyjne (najczęściej liczby) w celu dokonania wyboru próby. Podstawową rolą operatu losowania jest zapewnienie dotarcia do każdej jednostki populacji, umożliwienie każdej jednostce dostanie się do próby i uniknięcie podwójnego badania niektórych jednostek (w przypadku badań pełnych). Operatorem losowania mogą być listy grup studenckich, komputerowa baza danych klientów firmy, wyciąg z rejestru NIP czy REGON, itp.

 Stan na 2.02.2014 r. (pisownia oryginalna - BF)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Operat losowania" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga