POPULACJA GENERALNA (zbiorowość generalna)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła POPULACJA GENERALNA (zbiorowość generalna)

Zbiór (agregat) dowolnych elementów (osób, przedmiotów, zdarzeń) powiązanych ze sobą logicznie (posiadających wspólną cechę stałą) ale nieidentycznych z punktu widzenia badanej cechy (lub cech). Populacja generalna obejmuje wszystkie elementy będące przedmiotem badania, w odniesieniu do których formułuje się wnioski ogólne. W przypadku, gdy elementy zbiorowości generalnej poddaje się badaniu ze względu na jedną cechę, to zbiorowość tą nazywa się jednowymiarową (jednocechową). Zbiorowość nazywa się wielowymiarową (wielocechową), jeżeli rozpatruje się w badaniu wiele cech.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Populacja generalna" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga