ANALIZA HARMONICZNA (FOURIEROWSKA)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła ANALIZA HARMONICZNA (FOURIEROWSKA)

Dział teorii szeregów ortogonalnych, dotyczący rozwijania funkcji w szeregi trygonometryczne.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Analiza harmoniczna (Fouerierowska) w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga