KULTURA DUCHOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła KULTURA DUCHOWA

Wg Stefana Czarnowskiego: " I choć samo pojęcie trójkąta nie jest tym samym, co trójkąt nakreślony na tablicy, musi mistrz kształcący ucznia przekazywać mu kulturę matematyczną za pośrednictwem dźwięków mowy, wytwarzanych ruchami mięśni w materialnym powietrzu i za pośrednictwem rysowanych, kreślonych, wycinanych - zawsze materialnych trójkątów. Kultury, która by była jedynie <duchową>, nie ma i być nie może."

Źródło definicji (papierowe): Stefan Czarnowski, Kultura, (w:) Tegoż, Dzieła, tom I, Warszawa: PWN, 1956, s.17.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga