SAVOIR-VIVRE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła SAVOIR-VIVRE

Savoir-vivre (fr. savoir - wiedzieć, vivre - żyć; "znajomość życia") czyli ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie. (...) Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia. Wzięte razem, tworzą popularny splot słów, który można rozumieć jako:

  • znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności;
  • umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.

Zasady savoir-vivre'u dotyczą przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia:

  • nakrywania, podawania do stołu i jedzenia,
  • wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru,
  • form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach),
  • komunikacji (także telefonicznej i internetowej),
  • zachowania się w szczególnych sytuacjach.

Warto nadmienić, że savoir-vivre jest uwarunkowany kulturowo, a więc znacząco różni się od siebie w zależności od regionu świata. Znajomość zasad savoir-vivre'u  jest jednym z wyznaczników kultury osobistej człowieka.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Savoir vivre" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK