USER (UŻYTKOWNIK)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła USER (UŻYTKOWNIK)

USER - Użytkownik komputera (dalej: użytkownik) – osoba korzystająca z systemu komputerowego. W rozumieniu informatycznym, a więc takim, które ma zastosowanie w oprogramowaniu, użytkownik jest podmiotem posiadającym unikalną nazwę służącą do jego identyfikacji w celu umożliwienia dostępu do systemu informatycznego oraz korzystania z jego zasobów. Użytkownicy są identyfikowani według nazwy – wybranego identyfikatora znakowego zwanego identyfikatorem użytkownika. Identyfikator ten, zależnie od użytego systemu operacyjnego, podlega pewnym ograniczeniom – w większości systemów dozwolone są tylko litery, cyfry i niektóre znaki specjalne. Identyfikatory podlegają również ograniczeniom co do liczby użytych znaków. Aby użytkownik został zidentyfikowany, musi posiadać konto użytkownika, do którego przypisany jest jego identyfikator i hasło uwierzytelniające. Użytkownicy uzyskują dostęp do systemu poprzez interfejs użytkownika, a sam proces identyfikacji jest nazywany logowaniem. Po zalogowaniu użytkownika, system operacyjny stosuje, zamiast nazwy użytkownika, identyfikator liczbowy, np. w systemach Unix i Linux jest to UID.

Identyfikacja użytkownika nie jest tym samym co jego autoryzacja – jednak podczas logowania przeprowadzana jest zwykle również automatyczna autoryzacja użytkownika, co ma na celu ułatwienie w korzystaniu z systemu informatycznego. Po identyfikacji, użytkownik może uzyskać dostęp do, np.:

  • komputera,
  • systemu komputerowego,
  • systemu informatycznego,
  • poczty elektronicznej,
  • sieci komputerowej,
  • sieci lokalnej.
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Użytkownik komputera" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK