INSTRUMENTACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła INSTRUMENTACJA

Instrumentacja - termin może odnosić się do dwóch zjawisk. Po pierwsze oznacza dyscyplinę naukową wyjaśniająca możliwości techniczne i wyrazowe poszczególnych instrumentów oraz zasady ich współdziałania. Po drugie odnosi się do praktycznej adaptacji kompozycji muzycznych do konkretnego instrumentu lub ich grupy. Działalność ta wymaga wzięcia pod uwagę takich właściwości instrumentu jak:
- ton i brzmienia instrumentu oraz ranga jego dynamizmu i tonacyjnych możliwości,
- odtwarzanie akordów lub innych złożonych tonów,
- szczególnie łatwe i szczególnie trudne do osiągnięcia efekty gry na danym instrumencie,
- możliwości wykonywania na konkretnym instrumencie wszelkiego rodzaju efektów specjalnych,
- konwencje notacyjne przypisywane danemu instrumentowi.
Stan na 17.01.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "instrumentacja" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK