PIRACTWO MEDIALNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PIRACTWO MEDIALNE

Piractwo medialne – potoczne określenie działalności polegającej na nielegalnym kopiowaniu i posługiwaniu się własnością intelektualną (programami komputerowymi, muzyką, filmami itp.) bez zgody autora lub producenta i bez uiszczenia odpowiednich opłat. Termin ten jest lansowany przez Business Software Alliance. Wcześniejszy przykład użycia słowa w podobnym kontekście to pirackie stacje radiowe. Według twórcy ruchu Wolnego Oprogramowania, Richarda Stallmana, termin „piractwo” ma wpływać na świadomość i oceny moralne użytkowników przekonując, że dzielenie się informacją z innymi jest złe i moralnie równoważne napadaniu na statki, porywaniu oraz mordowaniu załogi i pasażerów (piractwo). Stallman proponuje zamiast tego określenia używać neutralnych pojęć takich jak zabronione kopiowanie (ang. prohibited copying) czy nieautoryzowane kopiowanie (ang. unauthorized copying). Tzw. Koalicja Antypiracka prowadziła i prowadzi wiele kampanii społecznych, w których informuje, że pobieranie z Internetu materiałów będących zastrzeżoną prawnie własnością intelektualną jest przestępstwem. Jednak równoważność ściągania plików z Internetu z popełnieniem przestępstwa nie jest oczywista. Według art. 278 § 2 polskiego Kodeksu Karnego uzyskanie programu komputerowego bez zgody osoby uprawnionej, w celu uzyskania korzyści majątkowej, jest przestępstwem. Nie ma przy tym jasności, czy korzystanie z uzyskanego w ten sposób programu w celach osobistych jest równoznaczne z uzyskaniem korzyści majątkowej poprzez nieponiesienie opłaty licencyjnej, czy – jak twierdzą inni – nie można utożsamiać braku wydatku z korzyścią majątkową. Artykuł 116 ustawy o prawie autorskim penalizuje rozpowszechnianie utworów, dlatego może mieć odniesienie jedynie do pobierania utworów w ramach sieci p2p, gdzie osoba pobierająca jest równocześnie osobą rozpowszechniającą.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Piractwo medialne" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK