ETNOPSYCHIATRIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ETNOPSYCHIATRIA

Etnopsychiatria jest dziedziną badań z pogranicza psychologii klinicznej i antropologii. Zajmuje się – z jednej strony zaburzeniami psychicznymi w ich kontekście kulturowym; z drugiej zaś strony tym, jak w danej kulturze interpretuje się i traktuje ból i chorobę. (…) Za ojca tej dyscypliny uważa się Georgesa Devereux (1908-1985). (…) Twierdził on, że w łonie każdej kultury wykształcił się charakterystyczny dla niej „odpowiedni sposób bycia szalonym” (jak gdyby społeczeństwo obwieszczało: „nie powinieneś być wariatem, lecz jeśli już się nim staniesz, oto masz właściwy sposób bycia nim”). (…) Etnopsychiatria bada między innymi systemy nozologiczne różnych kultur (istniejące w nich katalogi chorób) i stosowane w nich terapie. więcej 

Stan na 28.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Ethnopsychiatrie" w Wikipedii francuskojęzycznej
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit