SEZON ARTYSTYCZNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła SEZON ARTYSTYCZNY

Działalność kulturalna instytucji artystycznej organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września, a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.
Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wersja aktualnie obowiązująca. (Dz. U. 2012 r. poz. 406)
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk