DOKUMENT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła DOKUMENT

(definicja rekonstruowana)

Dokument to jakakolwiek treść (przejawy działań, faktów lub informacji - oraz wszelkie kompilacje takich działań, faktów lub informacji ) lub część tej treści, niezależnie od zastosowanego nośnika (zapisana na papierze, w formie elektronicznej lub zarejestrowana w formie dźwiękowej, wizualnej albo audiowizualnej).
Definicja "dokumentu" nie ma na celu objęcia nią programów komputerowych.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk