TELEGRAM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła TELEGRAM

Telegram (gr. tele = "daleko" + grámma – "litera, pismo") – tekst przesłany początkowo przez telegraf, później przez dalekopis obecnie przez telefon, faks, e-mail lub SMS. Usługę wysyłania telegramów świadczy urząd pocztowy. Kiedyś telegram był przesyłany w postaci teleksu za pomocą dalekopisu. W urzędach pocztowych nieposiadających dalekopisu, telegram był przekazywany do urzędu nadrzędnego telefonicznie. W Polsce dawniej usługa "Telegram" była świadczona przez przedsiębiorstwo państwowe Polska Poczta, Telegraf i Telefon. Po podziale PPTiT na Telekomunikację Polską S.A. oraz PPUP Poczta Polska świadczeniem usługi Telegram zajmowała się Telekomunikacja Polska. Z biegiem lat coraz więcej służb pocztowych w różnych krajach rezygnowało ze świadczenia tej usługi. W listopadzie 2002 roku do grona rezygnujących dołączyła Telekomunikacja Polska, której nie opłacało się utrzymywać zespołu doręczycieli telegramów. Poczta Polska zagospodarowała od ręki tę próżnię wprowadzając usługę Telegram Pocztowy z gwarantowanym czasem doręczania. Telegramy Pocztowe są przesyłane do pocztowej placówki oddawczej za pośrednictwem krajowej sieci WAN Poczty Polskiej. Obecnie nadawca Telegramu Pocztowego oprócz tradycyjnej formy papierowej może zlecić przekazanie jego treści adresatowi również dodatkowo za pomocą telefonu, faksu, e-maila lub wiadomości SMS. Nadal można zlecić doręczenie telegramu na blankiecie ozdobnym, włącznie z wersją kondolencyjną. Opatrzony datownikiem pocztowym formularz otrzymanego telegramu jest dokumentem z urzędowo potwierdzoną datą nadania i treścią, a więc nadaje się do przekazywania np. oświadczeń woli.

Obecnie z usługi Telegram Pocztowy masowo korzystają operatorzy telekomunikacyjni, banki, firmy windykacyjne, szpitale i uzdrowiska. Usługa telegramu nie jest realizowana w weekendy. Nazwa "telegram" powstała w 1852, jej autorem był Amerykanin E. P. Smith. Pierwszy telegram pomiędzy Europą i Ameryką przesłano 5 sierpnia 1858 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Telegram" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK