APLIKACJA (INFORMATYKA)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła APLIKACJA (INFORMATYKA)

Aplikacja, program użytkowy – konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego. W polskiej wersji systemu operacyjnego OS X zamiast terminu „aplikacja” używane jest pojęcie „program”.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Aplikacja (informatyka)" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK