BAN (INFORMATYKA)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła BAN (INFORMATYKA)

Ban (ang. ban – zakaz, to ban – zakazywać lub pol. - banicja) – termin stosowany w informatyce do określenia czynności zablokowania dostępu danego użytkownika do wysokopoziomowej usługi internetowej, na przykład komunikatora czy forum dyskusyjnego. Bany zakładane są zwykle przez administratorów usług jako reakcja na niepożądane zachowania użytkowników, na przykład wskutek złamania regulaminu usługi, nieprzestrzegania netykiety, prób naruszenia bezpieczeństwa systemu lub ograniczenia jego dostępności (atak DoS). Blokada może odnosić się do konta użytkownika albo do adresów sieciowych, z których korzysta.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Ban" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK