STYLISTYKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła STYLISTYKA

Stylistyka – jest gałęzią lingwistyki, zajmującą się wszelkimi aspektami artystycznego i estetycznego używania języka w dziełach literackich oraz w języku powszechnym, zarówno w jego przejawach indywidualnych jak i masowych.

 (w polskiej Wikipedii - PI)

Stylistyka – dyscyplina z pogranicza nauki o literaturze i językoznawstwa, zajmująca się sposobami językowego ukształtowania wypowiedzi, analizująca tekst pod względem celowości, przydatności i stosowności użytych w nim środków językowych. Stylistyka wykorzystuje na swoje potrzeby wszystkie działy nauki o języku: fonetykę, aby móc zbadać wartość brzmieniową tekstu; morfologię i słowotwórstwo, które mogą być pomocne np. przy rozpoznaniu użytych przez autora form fleksyjnych lub neologizmów; składnię, gdyż budowa zdań także wpływa na stylistyczną wartość tekstu; semantykę, która pomaga ocenić zasadność użytego słownictwa. Nauka o stylu wykształciła także szeroki zakres własnych pojęć (środki stylistyczne, style, stylizacje), niezbędnych do badania tekstu. Stylistyka dzieli się na:

  • językoznawczą (językową) – jej przedmiotem są wszelkie wypowiedzi językowe, wyodrębnia i bada istniejące w języku style funkcjonalne,

  • literaturoznawczą (literacką) – badającą i analizującą styl wypowiedzi literackich (styl autora, styl dzieła literackiego, styl gatunku literackiego, styl epoki, itp.),

  • normatywną - ustala normy stosowania poszczególnych stylów i poprawnego wysławiania się.

 Stan na 15.01.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Stylistyka" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, hasło "Stylistyka" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK