LINK

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła LINK

Hiperłącze (ang. hyperlink, inaczej: odnośnik, odsyłacz, link) – zamieszczone w dokumencie elektronicznym (tekstowym, graficznym, wideo, animacji, PDF, HTML) odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym dokumencie. Odwołanie takie związane jest z fragmentem tekstu lub obrazem – uaktywnienie hiperłącza (kliknięcie lub nadejście odpowiedniego momentu) powoduje otwarcie dokumentu docelowego. Hiperłącza są powszechnie używane na stronach internetowych. Koncepcja hiperłącza jest integralnie związana z pojęciem hipertekstu i pojawiła się już, jako idea, w pracach Paula Otleta przed II wojną światową; potem była sukcesywnie rozwijana w pracach Vannevara Busha, Teda Nelsona i Douglasa Engelbarta. Współcześnie koncepcja hiperłącza jest najbardziej znana z prac Tima Berners-Lee, jako podstawa WWW (...). System hiperłączy pozwala na budowę złożonych dokumentów odwołujących się do rozmaitych źródeł – dobrym przykładem są tu aplikacje pakietów biurowych Microsoft Office czy Open Office. W pakietach biurowych hiperłącze, jako element hipertekstu, pojawiło się w pierwszej połowie lat 90., w wersji 6 dla DOS procesora tekstu WordPerfect, w którym można było wstawiać hiperłącza odwołujące się do innych miejsc w danym dokumencie lub do innych dokumentów WordPerfecta. Hiperłączami w dokumentach procesorów tekstu są np. odwołania prowadzące od poszczególnych pozycji spisu treści, skorowidza, wykazu ilustracji i innych elementów aparatu naukowego w dokumencie do odpowiednich miejsc w treści tego dokumentu. Współcześnie stosuje się też hiperłącza prowadzące do witryn w Internecie.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Hiperłącze" w wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK