LOGIN

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła LOGIN

Login – jest to inne określenie identyfikatora użytkownika. Słowo login pochodzi od (ang.) log in, rozumianego jako polecenie wejścia do systemu komputerowego – wyrażenie to ewoluowało do pojedynczego słowa login, rozumianego w uproszczeniu jako wymagany identyfikator, a nie czynność. Z kolei, na określenie wspomnianej czynności, przyjęło się określenie logowanie. W społeczności internetowej funkcjonuje również określenie nick (lub nickname) czyli pseudonim, którym się posługują jej członkowie, np. podpisują swoje posty.

(drobne zmiany red. - PI)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Login" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK