REPATRIACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła REPATRIACJA

Repatriacja (łac. repartiatio) – powrót do kraju ojczystego osób (np. jeńców wojennych, osób internowanych lub przymusowo przesiedlonych), które wskutek różnych przyczyn znalazły się poza jego granicami. Często termin używany jest błędnie na oznaczenie deportacji, depatriacji albo też ekspatriacji, czyli przymusowych wysiedleń lub przesiedleń. W czasach PRL-u oficjalna propaganda nazywała „repatriantami” Polaków − mieszkańców Kresów Wschodnich, których po II wojnie światowej przymusowo wysiedlano z ich ziem ojczystych i osadzano na Ziemiach Odzyskanych. Obecnie trwającym procesem repatriacyjnym jest fala powrotów na Krym wysiedlonych stamtąd w roku 1944 Tatarów.

 Stan na 15.01.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Repatriant" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK

Repatriacja (łac. repartiatio) – powrót do kraju ojczystego osób (np. jeńców wojennych, osób internowanych lub przymusowo przesiedlonych), które wskutek różnych przyczyn znalazły się poza jego granicami[1]. Często termin używany jest błędnie na oznaczenie deportacji, depatriacji albo też ekspatriacji, czyli przymusowych wysiedleń lub przesiedleń[2]. W czasach PRL-u oficjalna propaganda nazywała „repatriantami” Polaków – mieszkańców Kresów Wschodnich, których po II wojnie światowej przymusowo wysiedlano z ich ziem ojczystych i osadzano na Ziemiach Odzyskanych[3].

Obecnie trwającym procesem repatriacyjnym jest fala powrotów na Krym wysiedlonych stamtąd w roku 1944 Tatarów[4].

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Repatriacja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak