MELODIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła MELODIA

Melodia - grupa następujących po sobie dźwięków, odbierana przez słuchacza jako odrębna całość. Rozwija się w formie linearnej sekwencji (na przestrzeni określonego odcinka czasu, a nie w sposób wertykalny jak w akordzie muzycznym) i posiada własną tożsamość oraz znaczenie, opierające się na wyłącznie swoistym brzmieniu dźwiękowym. Melodia stanowi kombinację dźwięków i rytmu w sensie najbardziej dosłownym i podstawowym, natomiast w sensie bardziej obrazowym jej definicja często poszerzana jest także o inne elementy muzyczne, jak np. barwa.
Melodie składają się z jednego lub kilku motywów muzycznych, powtarzających się w różnych formach (mogą zachodzić np. zmiany tonacji, czasu trwania poszczególnych dźwięków lub przerw między nimi) na przestrzeni utworu muzycznego.
Melodia stanowi pierwszy plan utworu muzycznego w stosunku do znajdującego się na drugim planie akompaniamentu (przy czym nie należy jej mylić z pojęciem linii melodycznej).

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Melodia" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK