PRZEBITKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła PRZEBITKA

Przebitki są to wszystkie ujęcia niezbędne do realizacji telewizyjnego materiału dziennikarskiego. Służą one do zilustrowania tematu, który poruszony jest w materiale. Są to zdjęcia miejsc, przedmiotów, krajobrazów i bohaterów. W raz z tzw. setkami i narracją dziennikarską (tekstem naczytanym przez autora materiału bądź lektora) tworzą dziennikarski materiał telewizyjny.

Źródło definicji (papierowe): Izabela Alfredson, definicja autorska dla OŻK-SB, 2013.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson