SERMOCINATIO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła SERMOCINATIO

Sermocinatio lub dialogizm - jedna z figur retorycznych, polegająca na wprowadzeniu za pośrednictwem jednej z postaci przywoływanych w przemowie lub występujących w dziele literackim (imitowany jest jej sposób mówienia) jakiejś znaczącej dla dyskursu wypowiedzi. Wypowiedź ta często przyjmuje charakter aluzji bądź jakiegoś rodzaju riposty, odnoszącej się do wcześniej poruszanych w dziele kwestii (albo przez dialogizującą postać albo inne postacie).

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Sermocinatio" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK