SENTENCJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła SENTENCJA

Sentencja (z łac. sententia) - jedna z figur retorycznych, zaliczana do tzw. dowodów retorycznych. Stanowi stosunkowo zwięzłe twierdzenie o charakterze generalizującym, którego celem jest przedstawienie pewnej idei jako uniwersalnej w odniesieniu do jakiegoś aspektu życia lub natury ludzkiej. Sentencja jest stworzonym przez mówcę aforyzmem, używanym przez niego w celu podniesienia swojego autorytetu w oczach słuchaczy bądź współuczestników dyskursu.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Sentencja" Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK