ADMINISTRATOR (INFORMATYKA)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ADMINISTRATOR (INFORMATYKA)

Administrator (potocznie admin) – informatyk zajmujący się zarządzaniem systemem informatycznym i odpowiadający za jego sprawne i ciągłe działanie. Wyróżnić można administratorów:

  • aplikacji
  • baz danych
  • kopii bezpieczeństwa
  • sieci LAN/WAN
  • systemów operacyjnych (serwerów)
  • poszczególnych usług typu fora dyskusyjne, czaty itp., gdzie rola administratora sprowadza się przede wszystkim do moderowania.

Do typowych zadań administratora należy nadzorowanie pracy powierzonych systemów, zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników, konfiguracja systemów, instalowanie i aktualizacja oprogramowania, dbanie o bezpieczeństwo systemu i danych w systemach, nadzorowanie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości, asystowanie i współpraca z zewnętrznymi specjalistami przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych, dbanie o porządek (dotyczy w szczególności forów internetowych) itp. Ważnym elementem jest też tworzenie dobrej dokumentacji zmian wprowadzanych w systemach. Ze względu na zakres obowiązków, specjalistyczna wiedza typowego administratora może wykraczać poza znajomość administracji powierzonego mu oprogramowania lub sieci, i dotyczyć pogranicza takich kategorii jak m.in.: elektronika, znajomość wielu różnych języków programowania, kryptografia i kryptoanaliza.

Z racji wykonywanych obowiązków i dostępu do danych wrażliwych administrator w swojej pracy powinien kierować się zasadami zgodnymi z etyką i obowiązującym prawem telekomunikacyjnym. Aby móc pełnić swoje funkcje administrator zwykle posiada w danym systemie konto o najwyższych uprawnieniach. Przeważnie administrator nie zna haseł zwykłych użytkowników, ale ma możliwość ich zmiany. Może też zwykłym użytkownikom nadawać oraz odbierać poszczególne uprawnienia. W zależności od systemu operacyjnego lub aplikacji oraz metody uwierzytelniania są sytuacje, w których nawet administrator nie posiada wiedzy o konkretnym haśle lub mechanizm nie pozwala mu go zmienić. Może za to je zresetować, aby użytkownik sam mógł je zmienić. W niektórych systemach operacyjnych nawet administrator nie może zmienić właściciela plików. Może za to przejąć na własność pliki innego użytkownika lub dać takie uprawnienia innemu użytkownikowi.

Z racji powierzonych funkcji administrator z przyczyn technicznych może nie występować sam, ale może mieć  swoich pomocników-asystentów. W zależności od funkcji i nazwy głównego administratora, mogą się oni nazywać moderatorami, operatorami, half-opami (jeśli np. główny administrator nazywa się operatorem), w przypadku poszczególnych skryptów forów np. junior administratorami lub też właśnie administratorami (wtedy sam administrator nazywany jest np. super administratorem), i posiadają różne przydzielone uprawnienia, dobrane pod kątem specyficznych zadań do wykonania (np. tylko i wyłącznie moderowanie postów na forum, możliwość usuwania użytkowników z kanału IRC lub czat bez możliwości nadawania innym osobom uprawnień).

 (drobne zmiany red. - PI)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Administrator (informatyka)" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK