KASKADER

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KASKADER

Kaskader – osoba zawodowo wykonująca jako dubler w filmach lub przedstawieniach teatralnych niebezpieczne sceny, takie jak: wypadki samochodowe, sceny walki, upadki z dużych wysokości, podpalenia, ewolucje konne, itp. Kaskader może w pewnych sytuacjach wykonywać samodzielne zadania aktorskie, z którymi związane jest ryzyko. Kaskader pracuje pod okiem Koordynatora Kaskaderów. Poza odpowiednią sprawnością i umiejętnościami, które nabywa w trakcie wieloletniego treningu w szkole kaskaderów filmowych, powinien zdobyć odpowiednią liczbę specjalistycznych licencji, które uprawniają do wykonywania poszczególnych efektów.

 (drobne zmiany red. - EG)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Kaskader" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Eliza Gryszko