USLUGA KULTURALNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Komentarz - zawartość - opis hasła USLUGA KULTURALNA

Szczegółowa analiza "interpretacji podatkowych" usług kulturalnych  pozwoliłaby na bardzo interesującą rekonstrukcję empirycznego sposobu rozumienia kultury - co ciekawe: z jednej strony, przedstawicieli tzw. kultury wysokiej; z drugiej strony -  przedstawicieli dziedzin kultury identyfikowanych jako rozrywka, kultura popularna, niska itd. Oto żywa kultura objawiająca się  w bardzo konkretnych praktykach kulturalnych.

Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga