RELATYWIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła RELATYWIZM

„Termin <relatywista> odnosi się do filozofów, którzy zgadzają się z Nietzschem, że <Prawda to wola panowania nad różnorodnością wrażeń>. Termin ten stosuje się też do filozofów, którzy zgadzają się z Williamem Jamesem, że <Prawdziwe jest to, co czyni nasze przekonania użytecznymi>, a także do tych, którzy zgadzają się z Thomasem Kuhnem, że nauki nie należy pojmować jako dążenia do wiernego odzwierciedlenia świata takim, jakim jest on sam w sobie”. 

Źródło definicji (papierowe): Richard Rorty, Relatywizm: odnajdywanie i tworzenie, (w:) Jürgen Habermas, Richard Rorty, Leszek Kołakowski: Stan filozofii współczesnej, tłum. Józef Niżnik, Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1996, s. 49.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit