GATUNEK FILMOWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła GATUNEK FILMOWY

Gatunkowość jest rodzajem specyficznej relacji zrodzonej w komunikacyjnym obiegu dzieła, relacji wiążącej intencje nadawcy z horyzontem oczekiwań odbiorców. Gatunki to zmienne w czasie i przestrzeni konwencje porozumiewania się stron biorących udział w akcie komunikacji filmowej. Dla widzów gatunek funkcjonuje jako swoista etykieta produktu jakim jest film. Gatunek umożliwia czysto powierzchniowe rozpoznanie - poprzez jakości manifestowane. Gatunek podlega ewolucji, ale jego istotą jest wysoki stopień stabilności i powtarzalności.

Źródło definicji (papierowe): Alicja Helman (red.), Kino gatunków, Warszawa-Kraków: PWN, 1991, ss. 8-9.
Hasło wprowadził(a): Eliza Gryszko