FILM GANGSTERSKI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła FILM GANGSTERSKI

Początki tego gatunku sięgają lat 30. XX wieku, czyli mniej więcej „złotych czasów prohibicji”, kiedy to nielegalny handel alkoholem i bronią przyczynił się do zbudowania wielu gangsterskich karier, które urosły do rangi miejskich legend, np. "Machine Gun" Kelly’ego, "Nóżki" Diamonda, czy bezprecedensowej pary Bonnie Parker i Clyde’a Barrowa, której przygody stały się kanwą dla opowieści, nie tylko filmowych. W tym ujęciu gangster był młodym człowiekiem, osiągającym sukces dzięki pomysłowości i omijaniu prawa. Walczył z mało inteligentnymi i skorumpowanymi policjantami. Działalność przestępcza była jego jedyną wadą, ponieważ poza tym był raczej szlachetny, szanował wrogów. Posiadał też przyjaciół, którzy byli ważnym atrybutem, ponieważ męską przyjaźń była drugim, poza przestępstwem, głównym wątkiem gangsterskich opowieści. Z biegiem czasu konwencja filmu gangsterskiego uległa modyfikacji, również pod naciskiem części środowisk społecznych. Zmienił się przede wszystkim charakter gangstera. Coraz rzadziej była to postać ambiwalentna. Przestępca przestał budzić sympatię, budził już tylko wstręt. Stał się prostolinijny. Niski iloraz inteligencji i naiwność ukazywały go tylko w negatywnym świetle. Został gburem, który jest w stanie zdradzić każdego, nawet najbliższego przyjaciela. Dodatkowo zestawiano go w kontraście z prawym stróżem prawa. Tym razem policjant był tym, któremu kibicowali widzowie. Honor i niebywała inteligencja stróża prawa stawiała go w ostrej opozycji do gangstera, który najpierw odsunięty na margines społeczny, umierał od kul policjanta.

Źródło definicji (papierowe): Alicja Helman (red.), Kino gatunków, Warszawa-Kraków: PWN, 1991, s. 37.
Hasło wprowadził(a): Eliza Gryszko