ANTYBOHATER FILMOWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła ANTYBOHATER FILMOWY

Antagonista, nieposiadający i pragnący cech lub atrybutów głównego bohatera, dążący do eliminacji swego przeciwnika. Antybohater, mimo iż nie posiada cech herosa, jest zaliczany do ogólnej kategorii bohaterów z utworów fikcyjnych. Definiuje się go jako jeden z typów (...) postaci filmowych.

 (drobne zmiany red. - EG)

Źródło definicji (papierowe): Kazimierz Żygulski, Bohater filmowy. Studium socjologiczne, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1973, s. 70.
Hasło wprowadził(a): Eliza Gryszko