GRP (reklama)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła GRP (reklama)

Gross Rating Point

Wartość określająca siłę (skuteczność w dotarciu do klienta) kampanii reklamowej poprzez procentowy lub liczbowy wskaźnik oglądalności. Służy do mierzenia liczby (odsetka) odbiorców, do których dotarł badany przekaz reklamowy (reklama prasowa, telewizyjna, radiowa...) w połączeniu z częstotliwością, z jaką został nadany. Przykładowo, jeżeli reklama w TV została nadana pięciokrotnie i trafiła do 50% odbiorców, jej współczynnik GRP wyniesie 250 punktów. Bierze się to z prostego wzoru: GRP = częstotliwość * liczba odbiorców z grupy docelowej (wyrażona w procentach).

  stan na 12.01.2014 r. (drobne zmiany red. - BF)

Źródło definicji (elektroniczne): Słownik pojęć internetowo-reklamowych
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga