ESEJ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła ESEJ

„Francuskie słowo l’essai, próba, pochodzi od łac. exagiare, a raczej od późnołacińskiego essagium, essaium, assagium, co oznaczało ważyć, odważać. Ale pamiętajmy, że siedemnastowieczne hiszpańskie tłumaczenie Montaignowskich "Essais" miało w tytule: Experiencias y varios discursos, z tej prostej przyczyny, że dawne słowniki francuskie essayer tłumaczyły jako odpowiednik experiri. Nie wolno jednak także zapomnieć, że (…) essai to po łacinie periculum (…), a z periculum pochodzi francuskie péril: niebezpieczeństwo. Dlatego essayer to rozważanie niebezpieczeństwa wpisanego w każde doświadczenie. Który eseista o tym dziś, w czasach gładkiego stylu i jeszcze gładszego myślenia, pamięta?”.

Źródło definicji (papierowe): Michał Paweł Markowski, Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu, Warszawa: Wyd. Sic!, 2001, s.52.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit