BOHATER FILMOWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła BOHATER FILMOWY

Jedna z głównych postaci dzieła filmowego (zarówno tragiczna, jak i komediowa), znajdująca się w centrum uwagi reżysera. Wokół niego koncentruje się akcja i zostaje zbudowany świat przedstawiony dzieła. Bohater – indywidualny lub zbiorowy – będąc ośrodkiem działania pozostałych, jest elementem łączącym w różnoraki sposób wszystkie elementy utworu. Bohater filmowy przedstawiany jest zazwyczaj nie za pomocą charakterystyki, ale poprzez ukazanie motywów i sposobów działania (<action in character> - akcja określa postać). Nazywanie postaci bohaterem wiąże się też z nastawieniem widza, który musi uznać ją za wyjątkową, godną emocjonalnego odbioru. Stąd też jedna z definicji mówiąca, że bohater to ta postać, którą widz wybiera. Bohater nie może istnieć w świecie pozbawionym wartości, gdyż wówczas jego świadomość ulega dezintegracji. Stąd też ukształtował się model antybohatera – postaci reprezentującej degradację natury ludzkiej wobec upadku wartości.

Źródło definicji (papierowe): Tadeusz Lubelski (red.), Encyklopedia kina, Kraków: Wyd. Biały Kruk, 2003, s.112.
Hasło wprowadził(a): Eliza Gryszko