PLAGIAT FILMOWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PLAGIAT FILMOWY

Potocznie określany jako kradzież autorstwa filmu, jest formą naruszenia autorskich praw osobistych twórców dzieła filmowego. Plagiator przywłaszcza autorstwo w intencji wprowadzenie w przekonanie, że to on jest twórcą dzieła oznaczonego jego nazwiskiem. Plagiat filmowy, może być dokonywany wobec poszczególnych wkładów twórczych do filmu, np. scenariusza, muzyki, scenografii itd. lub wobec filmu jako całości. Może mieć postać plagiatu jawnego, tzn. wykorzystania cudzego utworu bez dokonywania w nim zmian lub plagiatu ukrytego – połączonego z transformacją utworu wyjściowego.

 (drobne zmiany red. - EG)

Źródło definicji (papierowe): Tadeusz Lubelski (red.), Encyklopedia kina, Kraków: Wyd. Biały Kruk, 2003, s. 744.
Hasło wprowadził(a): Eliza Gryszko