LOGO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła LOGO

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "logotyp, logo - słowo to wywodzi się z połączenia słów logos (gr. - słowo, mowa, wypowiedź) oraz typos (gr. - uderzenie, bicie) i oznacza rodzaj czcionki, której odbicie tworzy skrót wyrazu lub krótki wyraz. Skład logotypami (zwany logografią lub logotypografią), wymyślony przez Henry'ego Johnsona na początku lat osiemdziesiątych XVIII wieku, miał za zadanie przyspieszyć skład ręczny (np. zamiast składać trzy litery spójnika and, stosowano jedną czcionkę gotowym napisem). System ten nigdy jednak nie został powszechnie przyjęty. Wyraz 'logo', skrót od 'logotyp', jest używany w odniesieniu do marek i znaków graficznych, stanowiących nazwę, inicjały lub skrótowiec (np. Coca-Cola, IBM, Pekao). Obecnie upowszechniło się również stosowanie słowa 'logo' na określenie nieliterowego znaku, symbolu graficznego, stanowiącego podstawę identyfikacji wizualnej."

Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s. 76.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła LOGO

Logo - graficzny znak towarowy spełniający rolę marketingową a jednocześnie informacyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu firmy, instytucji, organizacji lub też (np. flaga europejska) jakiejś idei, pomysłu, mogące także spełniać rolę jako charakterystyczne oznaczenie czegoś, czyli jako znak informacyjny.   więcej

(drobne zmiany red. - K.R-S)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Logo" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak