PODMIOT GOSPODARCZY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PODMIOT GOSPODARCZY

Podmiot gospodarczy – obecnie termin kolokwialny wywodzący się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Ma za zadanie określać każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarcząprzedsiębiorstwa państwowespółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe.

Przed drugą wojną światową tę funkcję pełnił termin kupiec, w związku z upaństwowieniem gospodarki po wojnie termin stał się zbędny. Gdy od połowy lat 80. następowały zmiany zaproponowano neutralny termin "podmiot gospodarczy", który nie posiadał kapitalistycznych kolokacji i był akceptowany przez PZPR.

W związku z rozpoczęciem procesu akcesji do Unii Europejskiej w latach 90. nastąpiła konieczność przetłumaczenia polskich ustaw na języki państw UE. Termin podmiot gospodarczy był często nieprzetłumaczalny inaczej niż metodą opisową. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku zamieniła termin podmiot gospodarczy na pojęcie przedsiębiorca.

 (drobne zmiany red. - K.R-S)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Podmiot gospodarczy" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak