POLONEZ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła POLONEZ

Polonez - taniec kołowy, korowodowy w metrum trójmiarowym, z charakterystycznym rytmem ósemkowym z dwiema szesnastkami po pierwszej ósemce i figurami kadencyjnymi w melodii z akcentem na drugiej, a zakończeniem na trzeciej, słabej części taktu. Rozwinął się z "tańca polskiego" w XVIII wieku, a ten z kolei wywodzi się z XVII-wiecznego tańca chodzonego, zwanego "pieszym", albo "chmielowym". Polonez, jako polski taniec narodowy ma niewielkie związki z polonezami (polonaise) kompozytorów obcych okresu baroku i klasycyzmu, występującymi jako samodzielne kompozycje (Wilhlem F. Bach,  Ludwig Beethoven). (...)

 (dodane imiona - K.R-S)

Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 903.
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak