DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE

"We współczesnych środkach masowego przekazu istotną rolę spełnia - i to nie tylko w procesie kształtowania opinii społecznej, ale także w praktyce życia społecznego - dziennikarstwo śledcze oraz tzw. dziennikarstwo <węszące>. Metody zbierania odpowiednich materiałów w obydwu wypadkach są niekiedy podobne, aczkolwiek różne mogą być ich cele. Najogólniej mówiąc <dziennikarstwo węszące> zwykle dotyczy sensacyjnych <odkryć> spraw prywatnych osób publicznych i jest zwykle wykorzystywane przez  tzw. prasę brukową. Natomiast <dziennikarstwo śledcze> usiłuje rzeczywiście spełniać rolę swoistej władzy, ujawniając opinii publicznej w rezultacie swych własnych dochodzeń nieprawidłowości w szeroko pojętej praktyce społecznej. Dotyczy ono najczęściej tzw. afer politycznych i społeczno-gospodarczych. W obydwu też wypadkach w zależności od tego, jakim celom dany typ dziennikarstwa służy, różny jest jego walor moralny."

 (drobne zmiany red. - IA)

Źródło definicji (papierowe): Seweryn Dziamski, Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego, Poznań: Wyd.Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2005, s.185.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson