CECHA KULTUROWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła CECHA KULTUROWA

Cecha kulturowa (element kulturowy) najmniejsza, konstytutywna część składowa – materialna lub niematerialna – kultury, stanowiąca przez związki z innymi częściami wyróżnik odrębności danej kultury, ważny dla utrzymania i rozwoju grupy. Cechą kulturową może być przedmiot, wzór zachowania, zachowanie lub idea. (...) 

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń, Wyd. Graffiti BC, 1998, s.33.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Komentarz - zawartość - opis hasła CECHA KULTUROWA

Jeżeli cecha kulturowa ma być definiowana jako najmniejszy element kultury, to nie powinna zarazem być definiowana jako wzór kultury, który jako żywo NIE JEST najmniejszym elementem.

Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, Komentarz do hasła "Cecha kulturowa" dla OŻK-SB, 2014 r.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga