EWANGELIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła EWANGELIA

Ewangelia – greckie euangėlion "dobra nowina"; zbiorowa, albo jednostkowa nazwa żywotów i nauk Chrystusa opowiedzianych przez ewangelistów w "Nowym Testamencie"; zapowiedź zbawienia i królestwa bożego na ziemi, głoszona przez apostołów w ewangelii; nazwa całego chrześcijańskiego systemu religijnego; jakakolwiek nauka, albo doktryna ukazująca określony cel; część mszy, w której czyta się albo śpiewa wyjątek, tak zwaną perykopę, z jednej z Ewangelii; przenośnie wyrocznia, powaga, autorytet, zwłaszcza moralny. (...)

 (drobne zmiany red. - K.R-S)

Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 266.
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła EWANGELIA

Ewangelia (z gr. εὐαγγέλιονeuangelion, dosł. dobra nowina) – w starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.

Obecnie używa się go w następujących znaczeniach:

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Ewangelia" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak