CREDO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła CREDO

Credo – w chrystianizmie – wyznanie wiary, skład, albo symbol wiary, Skład apostolski; część mszy bezpośrednio po Ewangelii, tak zwany symbol nicejsko-konstantynopolitański zawierający sformułowania ustalone przez sobór nicejski w 325 roku; zatwierdzone na konstantynopolitańskim w 381 roku; przenośnie: czyjeś poglądy, przekonania; łacińskie "wierzę". 

 (drobne zmiany red. - K.R-S)

Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 167.
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak