MEDIA GORĄCE I ZIMNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła MEDIA GORĄCE I ZIMNE

Wg Słownika terminologii medialnej: "(...) podział środków przekazu wprowadzony przez Marshalla McLuhana. Podstawowym kryterium jest tutaj stopień zaangażowania zmysłów w odczytywanie znaczenia. Media gorące (np. mowa, pismo, druk, radio) angażują wprawdzie jeden zmysł, ale w stopniu wysokim, tak by nie umknęła żadna informacja. Jest to zatem ostra percepcja przekazu, nasycona szczegółową i wyrazistą informacją, niewymagająca od odbiorcy zaangażowanego uczestnictwa. Media zimne (telefon, telewizja) angażują natomiast więcej zmysłów, ale dostarczają informacji nieprecyzyjnych, niekompletnych, powierzchownych. Wymagają więc od odbiorcy zaangażowania, uzupełnienia treści, pobudzają jego wyobraźnię, zapewniają aktywne współuczestnictwo."

Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2013, s.117.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson