INTELIGENCJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła INTELIGENCJA

Inteligencja (łac.), w socjologii, termin oznaczający warstwę ludzi wykształconych, zajmujących się zawodowo pracą umysłową; jest to zróżnicowana warstwa społeczna; obejmuje przedstawicieli różnych zawodów, trudniących się pracą naukową, działalnością artystyczną, twórczą pracą w dziedzinie techniki, edukacji, zdrowia, gospodarki i organizacji życia społecznego. Termin inteligencja pojawił się w Polsce w połowie XIX wieku, podobnie w Rosji; w krajach zachodnich nie występuje, jego odpowiednikiem jest termin intelektualiści lub pracownicy umysłowi.

Źródło definicji (papierowe): Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2001, s.145.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit